درهای سرگردان

99,000 تومان

روزی در کمال بی‌خبری همگان، جادو در تالهیون از بین رفت. این واقعه با انفجاری مهیب و از راه رسیدن یک کشتی پرنده‌ همراه بود. این کشتی پر بود از بچه‌هایی که جادو در رگ‌هایشان جریان داشت، و چیزی هم از زادگاه و وطنشان به یاد نمی‌آوردند…
داستان های آمریکایی،قرن21م

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
درهای سرگردان
درهای سرگردان