دختر و پلنگ

30,000 تومان

خانم گزارشگر در مسیر کشف راز بیماری آخرین پلنگ ایرانی است که با یکی از زیباترین حقیقت های دنیای ما روبرو می شود.
«پلنگ، پلنگ زیبا، پلنگ وحشی، پلنگ درنده و … نه این پلنگ دیگر درنده نیست…
این جا دارن یه پلنگ رو جراحی میکنن. آخرین پلنگ ایرانی؛ تا قبل از جلسه تیتر یه گزارش کامل میخوام ازش، با عکس و تفصیلات… احتمال میدن یه کسی عمدی پلنگه رو مسموم یا مریض کرده..»

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

موجود

دختر و پلنگ
دختر و پلنگ

موجود