دختر خاندان گات 1 (و شبح موش)

165,000 تومان

با اِیدا آشنا شوید.
اِیدا همراه پدرش لُرد گات، یک عالمه خدمتکار و حداقل شش هفت تا شبح در عمارت غَمکده‌ی مخوف زندگی می‌کند، اما هیچ دوستی ندارد تا با هم سوراخ‌سُنبه‌های خانه‌ی بزرگ و خوفناکش را بگردند…
شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
دختر خاندان گات 1 (و شبح موش)
دختر خاندان گات 1 (و شبح موش)