دختری در اتاق طبقه‌ی سوم

128,000 تومان

پدر و مادر جولز، خانه‎ های قدیمی را بازسازی می ‎کنند و به همین دلیل، مجبورند دائم جا به‎ جا شوند. تا اینکه به عمارتی در هیلزبرو می‎روند. محلی‎ ها همه معتقدند که این خانه روح دارد…

( داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 20م )

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
دختری در اتاق طبقه‌ی سوم
دختری در اتاق طبقه‌ی سوم