خیال باز

99,000 تومان

خیال باز رمانی است با راوی اول شخص، اما روایتی خطی و عادی ندارد. راوی رمان (الیاس) پسربچه ای است غیرعادی در خانواده ای غیرعادی و در شهری غیرعادی. نقص های جسمانی و ناجسمانی راوی و کاراکترهای محوری دیگر (نظیر آداود) در این اثر نمادی است از نقصان های بسیار در جامعه ای کوچک و مصیبت زده…

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
خیال باز
خیال باز