خون المپ ( قهرمانان المپ )

95,000 تومان

در آخرین قسمت مجموعه قهرمانان المپ، بزرگ ترین گرد همایی اشباح خبیث رخ میدهد. هزل خبر این اتفاق را به جیسون می دهد. خدمه کشتی آرگو کار سختی در پیش دارند. اشتباه آن ها ممکن است کار تمامی دنیا را به پایان برساند!

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید

موجود

خون المپ ( قهرمانان المپ )
خون المپ ( قهرمانان المپ )

موجود