خواهران فراموش شده (آکادمی شاهزاده خانم ها 3)

165,000 تومان

حالا نوبت میری است تا آکادمی شاهزاده خانم‌های خودش را راه بیندازد! میری و دوست‌هایش پس از یک سال تمام آماده‌اند قصر را ترک کنند که شاه دستور می‌دهد میری به مردابی دوردست سفر کند و سه عموزاده‌ی شاه را تعلیم دهد…
داستان های کودکان انگلیسی قرن20م

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
خواهران فراموش شده (آکادمی شاهزاده خانم ها 3)
خواهران فراموش شده (آکادمی شاهزاده خانم ها 3)