خواهران تاریک

36,000 تومان

پله‌ها و پاگرد طبقه‌ی بالا در تاریکی غرق شده‌اند. در نور خفه‌ی سالن به مردی زل می‌زنم که با چشم‌های بسته روی تختی فلزی و بدون ملافه دراز کشیده و لوازم جراحی را ردیف کنارش چیده‌اند، چاقو و قیچی و انبر و چیزهای عجیب غریب دیگر…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

خواهران تاریک
خواهران تاریک

تموم شد :(