خشم چشم خونی (آخرین شاگرد 5)

61,000 تومان

توماس وارد بیش از دو سال با موجودات دنیای تاریکی مبارزه کرده است. او شاگرد محافظ بوده و با خطراتی عجیب برخورد کرده و زنده مانده است. این‌بار چشم خونی منطقه را تهدید می‌کند و هر چیزی را که سر راهش قرار بگیرد، از بین می‌برد…
داستانهای کودکان انگلیسی،قرن20م

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

خشم چشم خونی (آخرین شاگرد 5)
خشم چشم خونی (آخرین شاگرد 5)

تموم شد :(