خشم پنهان (آخرین شاگرد 8)

48,000 تومان

تام سال سوم کارآموزی را گذرانده و در این مدت با بوگارت ها، جادوگران، و جادوگر جادوگران مبارزه کرده است؛ فیند کمین کرده تا تام را ضعیف و ناتوان به چنگ آورد و موریگان تهدیدش کرده که هرگز پایش را به ایرلند نگذارد. اما تام و دوستانش مجبور می شوند به ایرلند فرار کنند…
داستانهای انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید
خشم پنهان (آخرین شاگرد 8)
خشم پنهان (آخرین شاگرد 8)