خانه درختی52 طبقه (داستان های خانه درختی 4)

200,000 تومان

اندی و تری سیزده طبقه‌ی دیگر به خانه درختی سی‌و‌نه طبقه‌شان اضافه کرده‌اند. حالا یک خانه‌درختی پنجاه‌و‌دو طبقه دارند. طبقه‌ی اره‌برقی‌دار، اتاق له کردن هندوانه، اتاق پیتزای خودت را بپز، هویج پرت‌کن موشکی، مسیر مسابقه با اسب‌های چوبی، خانه ی اشباح و کلی چیزهای تازه به خانه‌شان اضافه کرده‌اند…
شما با خرید این کتاب 10 امتیاز کسب می کنید
خانه درختی52 طبقه (داستان های خانه درختی 4)
خانه درختی52 طبقه (داستان های خانه درختی 4)