خانه درختی39 طبقه (داستان های خانه درختی 3)

210,000 تومان

آقای غول‌دماغ طبق معمول تماس می‌گیرد و با توپ‌و‌تشر مهلت تحویل کتاب را تا عصر فردا اعلام می‌کند. حالا وقت آن است که تری پرده از اختراع مخفیانه‌ای که کرده، بردارد: ماشین روزی بود، روزگاری بود…
شما با خرید این کتاب 10 امتیاز کسب می کنید
خانه درختی39 طبقه (داستان های خانه درختی 3)
خانه درختی39 طبقه (داستان های خانه درختی 3)