خانه درختی39 طبقه (داستان های خانه درختی 3)

150,000 تومان

آقای غول‌دماغ طبق معمول تماس می‌گیرد و با توپ‌و‌تشر مهلت تحویل کتاب را تا عصر فردا اعلام می‌کند. حالا وقت آن است که تری پرده از اختراع مخفیانه‌ای که کرده، بردارد: ماشین روزی بود، روزگاری بود…
شما با خرید این کتاب 7 سکه کسب می کنید

تموم شد :(