حومه ی سکوت (دشت پارسوا 1)

88,000 تومان

سایه‌ی روباه‌ صورت تیغ را از رگ نازک گلوی نوزاد دور كرد و با پشت دست پرمویش خونی كه كاسه‌ی چشم راستش را پُر كرده بود پاک كرد، چند لحظه به چشمان سبز درخشان زن خیره ماند و بعد آهسته نوزاد را به طرف او دراز كرد…
داستان های فارسی قرن 14

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
حومه ی سکوت (دشت پارسوا 1)
حومه ی سکوت (دشت پارسوا 1)