جواب ها از کجا می آیند؟

81,000 تومان

اگر مدادی داشتید که همه‌ی جواب‌ها را می‌دانست، چه‌کار می‌کردید؟ همه‌ی امتحان‌ها را بیست می‌گرفتید؟ فکر معلم‌هایتان را می‌خواندید؟ یا سؤال‌های مهم‌تری می‌پرسیدید؟!
داستانهای نوجوانان آمریکایی،قرن 21م
نامزد جایزه

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
جواب ها از کجا می آیند؟
جواب ها از کجا می آیند؟