جنایتکار اعتراف می کند

19,000 تومان

همان شب برق آسانسور خراب شد. در تاریکی فقط چشم‌هایشان را می‌دیدم. با پنجه‌های تیزشان به من حمله کردند و تمام صورت و دست‌هایم را خراشیدند. احساس می‌کردم سه چهار ساعت است توی آسانسور گیر کرده‌ام، اما …
داستان های فارسی،قرن 14

جنایتکار اعتراف می کند
جنایتکار اعتراف می کند