جمعه در محاصره کارآگاهان

18,000 تومان

پسری به نام”جمعه” با مادرش در شهر اتفاقی زندگی می کند. جمعه تصمیم می گیرد که برای کمک به مادرش کاری پیدا کند. او با مرد کارآگاهی به نام “جی جی ناناک” آشنا و به عنوان دستیار او استخدام می شود…

تموم شد :(

جمعه در محاصره کارآگاهان
جمعه در محاصره کارآگاهان

تموم شد :(