جمشید – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 7) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

مهم‌ترین شاهِ شاهنامه است. او در ابتدا پادشاهی خردمند و پرتوان بود. کارهای بزرگی انجام داد و مردم در زمان حکومت او زندگی خوبی داشتند. جمشید قصد داشت برای نشان دادن قدرت پادشاهی ایران، کاخی بزرگ و با شکوه بسازد و اتحاد مردم سرزمین‌های مختلف ایران را نشان بدهد …
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
جمشید – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 7) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(