جزیره ی دکتر لیبریس

138,000 تومان

اگر موقع خواندن کتاب رابین هود ناگهان ببینید خودِ جناب رابین هود جلوی چشم‌های شما رژه می‌رود، چه می‌کنید؟ 

این کتاب در مورد بیلی است. بیلی قرار است تابستان را همراه مادرش در خانهی دکتر لیبریس بگذراند و مادرش هم روی تز دکتریش کار می کند. نه تلویزیونی هست و نه تبلتی!…
داستانهای کودکان آمریکایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
جزیره ی دکتر لیبریس
جزیره ی دکتر لیبریس