جزیره گرگ ها (نبرد با شیاطین 8)

75,000 تومان

گروبز، شارك و میرآ و نه مرید دیگر به یكی از پایگاه‌های لمب‌ها می‌روند. تا مطمئن شوند آیا آنها با لرد لاس و هیولاهای دموناتا همدست شده‌اند یا نه. در پایگاه، مردی به نام آنتونی برایشان می‌گوید كه تحقیقات جدید مربوط به گرگ‌نمایی در جزیره‌ای دورافتاده صورت می‌گیرد…

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
جزیره گرگ ها (نبرد با شیاطین 8)
جزیره گرگ ها (نبرد با شیاطین 8)