جدال جادوگران

169,000 تومان

«لِنی مرکادو»ی دوازده‌ساله عاشق جادو است. او حالا دیگر رکورد قدرت جادویی‌اش، یعنی نامرئی شدن را پانزده ثانیه ارتقا داده، اما هیچ‌وقت دست از تمرین و تکرار برنمی‌دارد. تنها آرزوی لنی این است که بابابزرگ، یعنی جادوگرِ اعظم هرچه زودتر او را به سرزمین خودش ببرد و جادوهای بیشتری یادش بدهد. حالا شانس به لنی رو کرده است…
داستان های نوجوانان انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
جدال جادوگران
جدال جادوگران