جادوک های مثلث شیطان

37,000 تومان

گانا بی حرکت شد. دقایقی بعد بدنش به سرعت شروع به تجزیه شدن کرد. آدیش خشک شده بود. زمانی به خود آمد که از استخوان ها و چشم های عسلی رنگ مادرش چیزی نمانده بود…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
جادوک های مثلث شیطان
جادوک های مثلث شیطان