تیمی کارناگاه 6 (گنج دزدان دریایی)

89,000 تومان

شریک تجاری سابق تیمی، به کوبا فرار کرده و قصد دارد پناهندگی بگیرد. توی این لانه‌ی تبهکارها، فقط او مانده‌ و یک کارآموز بدون حقوق. او می‌گوید در این جزیره حریم شخصی وجود ندارد، اما من یک چیز را می‌دانم: گنج وجود دارد…
داستانهای نوجوانان انگلیسی،قرن 20م
در فهرست کتابهای پرفروش

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
تیمی کارناگاه 6 (گنج دزدان دریایی)
تیمی کارناگاه 6 (گنج دزدان دریایی)