تو حرف نداری! یا چطور می‌توانیم در (تقریباً) همه‌چیز عالی باشیم

128,000 تومان

من در ورزش مهارتی ندارم!» یا «می‌دانم که نمی‌توانم تمرین‌های ریاضی را حل کنم…» یا «من همیشه واقعاً با امتحانات مشکل داشتم و دارم…»
آیا این جملات برایتان آشناست؟
اگر فکر می‌کنید که نمی‌توانید کاری را انجام دهید، احتمال اینکه اصلاً برای انجامش هیچ اقدامی هم نکنید خیلی زیاد است…
ادبیات کودکان و نوجوانان برنده جایزه در سال 2019

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
تو حرف نداری! یا چطور می‌توانیم در (تقریباً) همه‌چیز عالی باشیم
تو حرف نداری! یا چطور می‌توانیم در (تقریباً) همه‌چیز عالی باشیم