تونل زمان

48,000 تومان

سفر به ماقبل تاریخ؟ اوه، چه باحال! اما انگار ماشینی که پدر باب می‌سازد، واقعاً وجود دارد! او محققی است که درمورد رابطه‌ی زمان و جاذبه مطالعه می‌کند…

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید
تونل زمان
تونل زمان