تهمینه – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 17) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

همسر رستم و دختر پادشاه سمنگان بود. وقتی رستم به طور اتفاقی، در حالی که دنبال اسبش رخش می گشت، گذارش به سمنگان افتاد، تهمینه او را دید و به هم علاقمند شدند و با اجازه شاه سمنگان با هم ازدواج کردند …
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
تهمینه – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 17) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(