تعقیب شیطان (ماجراهای سرزمین آوانتیا 2)

32,000 تومان

پيش از نبرد هيولاها جنگي بين خير و شر آغاز شد… هيولاهاي مرگ‌آور. نبردهاي بي‌رحمانه. به آوانتيا خوش آمديد. تانر و پرنده آتش، فايرپاس، با هم‌رزمي آشنا شده‌اند؛ سواركار برگزيده‌اي براي گرگي هيولايي…

شما با خرید این کتاب 1 سکه کسب می کنید
ماجراهای سرزمین آوانتیا 2تعقیب شیطان
تعقیب شیطان (ماجراهای سرزمین آوانتیا 2)

32,000 تومان