تازیانه نه سر(ماجراهای کت رویال 4)

15,000 تومان

در این داستان کت به طور غیرمنتظره ای به خدمت نیروی دریایی بریتانیا در می آید، به آمریکا سفر می کند و نقشه خائنانه، برای از میان برداشتن لرد فرانسیس، وارث یکی از دوک ها، را بر ملا می سازد…

تازیانه نه سر(ماجراهای کت رویال 4)
تازیانه نه سر(ماجراهای کت رویال 4)