تابستان با جسپر

83,000 تومان

لیا حس می‌کند که گم شده. سال گذشته یک روز عصر همه‌چیز تغییر کرد و از آن زمان به بعد لیا در همین حال و روز به سر می‌برد. از آن روز به بعد پدر و مادرش از او فاصله گرفتند، دوستانش از او دور شدند و لیا سرگردان و تنها ماند.
تا اینکه یک روز با جسپر آشنا شد…
داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 21م
شما با خرید این کتاب 4 سکه کسب می کنید

تموم شد :(