بی صدایی

83,000 تومان

در روستایی که همه‌ي ساکنان آن ناشنوا هستند، «فی» صدایی مي‌شنود!
در فهرست کتابهای پرفروش نیویورک تایمز و KIRKUS BEST SELLER

شما با خرید این کتاب 4 سکه کسب می کنید

تموم شد :(