بی صدایی

169,000 تومان

در روستایی که همه‌ي ساکنان آن ناشنوا هستند، «فی» صدایی مي‌شنود!
در فهرست کتابهای پرفروش نیویورک تایمز و KIRKUS BEST SELLER

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
بی صدایی
بی صدایی