بینتی 2 (بازگشت به خانه)

69,000 تومان

یک سال از زمانی که بینتی خانه را ترک کرد و به دانشگاه اومزا وارد شده است گذشته. بینتی، هم اکنون یک قهرمان است، چرا که دو نژاد همیشه در جنگ را برای اولین بار متحد کرد؛ انسان‎ها و مدوس‎ها…
داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 21م
نامزد جایزه

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
بینتی 2 (بازگشت به خانه)
بینتی 2 (بازگشت به خانه)