به یک بابا و مامان مناسب نیازمندیم!

83,000 تومان

«بری بِنِت» از اسمش متنفّر است. در واقع، این دومین مورد از فهرست چیزهایی است که به‌خاطرشان پدر و مادرش را سرزنش می‌کند. اولین مورد هم این است: «خسته‌کننده هستند!» ولی دنیای دیگری وجود دارد که در آن، اینطور نیست که پدر و مادرها صرفاً بچه داشته باشند. قضیه خیلی فراتر از این حرف‌هاست…
داستان های نوجوانان انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
به یک بابا و مامان مناسب نیازمندیم!
به یک بابا و مامان مناسب نیازمندیم!