بلندی های بادگیر

200,000 تومان

«داستان زندگی او، آقا، درست مثل زندگی یک فاخته پر از آشفتگی است. من همه چیز زندگی او را می‌دانم. جز آنکه کجا به دنیا آمده و والدین او که بودند و ثروت اولیه‌اش را از کجا به چنگ آورده. هیرتن در آن خانه به مانند پرندهٔ کوچکی است که قبل از بال و پردارشدن، از جرگهٔ زندگی آدمیان خارج گشت. پسرک نگون‌بخت حتی خودش نمی‌داند که چه کلاه گشادی بر سرش رفته است. همه در این ناحیه این موضوع را می‌دانند»

شما با خرید این کتاب 10 امتیاز کسب می کنید
بلندی های بادگیر
بلندی های بادگیر