بر بنیادهای هستی (پتش خوآرگر 3)

180,000 تومان

پیتَوُنَ غرق در فکرهایش گام برداشت و زیر نور کم‌رمق ماه زمزمه کرد: «گفتی اسم آن پسرک چه بود؟» زُروان‌داد با آهسته‌ترین صدایی که از حلقوم خَش‌دارش برمی‌آمد گفت: «آراستی! اما فکر نکن که پیدا کردن و به چنگ آوردنش از دست آن گوی دیوانه آسان است.» …
داستان های فارسی،قرن 14

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
بر بنیادهای هستی (پتش خوآرگر 3)
بر بنیادهای هستی (پتش خوآرگر 3)