برخورد شیاطین (آخرین شاگرد 6)

48,000 تومان

شاگرد محافظ، تام وارد باید از منطقه در مقابل موجودات دنیای تاریک دفاع کند. اما مادرش از یونان برگشته تا از تام کمک بگیرد. یکی از جادوگران خطرناک و قدیمی یونان به نام اردین به دنبال نابودی مادر تام است…
داستانهای کودکان انگلیسی،قرن20م

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

برخورد شیاطین (آخرین شاگرد 6)
برخورد شیاطین (آخرین شاگرد 6)

تموم شد :(