بدقلق‌ها و معلمی به اسم قورباغه‌ی سبز

79,000 تومان

کلاس بدقلق‌ها بدنام و انگشت‌نماست؛ با شاگردانی شرور که وصله‌ی ناجورند و در درس‌ومشق، لشگری شکست‌‌خورده‌‌…
داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
بدقلق‌ها و معلمی به اسم قورباغه‌ی سبز
بدقلق‌ها و معلمی به اسم قورباغه‌ی سبز