بدتر از این نمی شه!(چهار سابقه دار 10)

120,000 تومان

همه به شاهزاده مارمالاد درود می‌فرستند!
همه به عظمت شیطانی او تسلیم می‌شوند!
همه جلوی شکوهِ لولوپی‌های لوبیاییِ او زانو می‌زنند!
نه… مثل اینکه… این‌طوری‌ها هم نیست!

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
بدتر از این نمی شه!(چهار سابقه دار 10)
بدتر از این نمی شه!(چهار سابقه دار 10)