بختم یک‌کم گفته (تام گیتس 7)

165,000 تومان

بابا می‌خواهد یک بادبادک بسازد تا بتوانیم برویم بیرون تفریح کنیم و کلی «هوای تازه» بخوریم. من مشکلی با خوردن هوای تازه‌ی بیش‌تر ندارم، اگر برایم یک سگ خانگی می‌خریدند. ولی …

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

بختم یک‌کم گفته (تام گیتس 7)
بختم یک‌کم گفته (تام گیتس 7)

تموم شد :(