بختم یک‌کم گفته (تام گیتس 7)

120,000 تومان

بابا می‌خواهد یک بادبادک بسازد تا بتوانیم برویم بیرون تفریح کنیم و کلی «هوای تازه» بخوریم. من مشکلی با خوردن هوای تازه‌ی بیش‌تر ندارم، اگر برایم یک سگ خانگی می‌خریدند. ولی …

شما با خرید این کتاب 6 سکه کسب می کنید
تام گیتس 7 (یک کم بختم گفته)
بختم یک‌کم گفته (تام گیتس 7)

120,000 تومان