ببر رها می شود

6,500 تومان

رمان ببر رها می شود نوشتهی کیت دی کامیلو است که مختص دنیای پر هیجان نوجوانان است.

داستانی که تخیل و واقعیت آن از یکدیگر قابل تشخیص نیست و برای ماجراجویان نوجوان بسیار فضای جذاب و به یاد ماندنی دارد.

تموم شد :(

ببر رها می شود
ببر رها می شود

تموم شد :(