بازی بلند مدت (تفکر بلند مدت در دنیایی کوتاه مدت)

185,000 تومان

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
بازی بلند مدت (تفکر بلند مدت در دنیایی کوتاه مدت)
بازی بلند مدت (تفکر بلند مدت در دنیایی کوتاه مدت)