بازی بلند مدت (تفکر بلند مدت در دنیایی کوتاه مدت)

122,000 تومان

شما با خرید این کتاب 6 سکه کسب می کنید
بازی بلند مدت (تفکر بلند مدت در دنیایی کوتاه مدت)

122,000 تومان