بادبادک زرد

139,000 تومان

ال می‎ خواهد هفته‎ ی اول مدرسه را عالی سپری کند. در ردیف آخر می‎ نشیند و دوستان تازه‎ای پیدا می‎ کند و همه‎ چیز به بهترین شکل ممکن قرار است جلو برود. اما زمانی که پدرش به دنبال او می‎ آید، خبری بسیار بد برایش دارد…
داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
بادبادک زرد
بادبادک زرد