بادبادک ها – من فلسفه زندگی – کاوه رستمی – غزاله بیگدلو – نشر پی نما – نشر پینما

35,000 تومان

بادبادک هایکی از کتاب‌های مجموعه من، فلسفه، زندگی به قلم دکتر کاوه رستمی است. کتاب‌های این مجموعه که توسط نشر پی نما به چاپ رسیده است، قصد دارند کودکان را با فلسفه زندگی و تفکر نقادانه آشنا کنند.

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
بادبادک ها - من فلسفه زندگی - کاوه رستمی - غزاله بیگدلو - نشر پی نما - نشر پینما
بادبادک ها – من فلسفه زندگی – کاوه رستمی – غزاله بیگدلو – نشر پی نما – نشر پینما