این کتاب برایت ضرر دارد

228,000 تومان

در میان صفحات این کتاب، راز درست کردن خوشمزه‎ ترین شکلات دنیا پنهان شده است. اما باید بدانید که خوشمزه‎ ترین چیزها، معمولاً برای آدم ضرر دارد! شکلات‎ سازِ بدطینت و خبیث، آقای هوگو، مادر کاس را گروگان گرفته است و هزینه‎ ی آزادی‎اش، یک چنگال خاص، با قابلیت‎ های جادویی است…

شما با خرید این کتاب 11 امتیاز کسب می کنید
این کتاب برایت ضرر دارد
این کتاب برایت ضرر دارد