این وبلاگ واگذار می شود

140,000 تومان

زال نوجوانی آبادانی است که در دوران جنگ یکی از همایسایه‌ها دسته‌کلیدی به او سپرده‌اند تا وقتی برگشتند، آن را پس بگیرند. زال دلباخته‌ی فریبا دختر همسایه بوده ولی فریبا نسبت به او احساسی نداشته است..
داستان های فارسی،قرن 14م

شما با خرید این کتاب 7 امتیاز کسب می کنید
این وبلاگ واگذار می شود
این وبلاگ واگذار می شود