ایرج- مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 3) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

کوچک‌ترین پسر فریدون، شاه بزرگ همۀ سرزمین‌ها بود. او و دو برادر بزرگ‌ترش، سلم و تور هر سه با سه دختر پادشاه یمن ازدواج کردند. بعد از آن فریدون تصمیم گرفت سرزمین‌های تحت حکمروایی‌اش را بین سه پسرش تقسیم کند…
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
ایرج- مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 3) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(