اژدها – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 25) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

اژدها موجودی اهریمنی و شبیه به ماری بزرگ است که دست و پا هم داشته باشد.
اژدها در داستان‌های مختلفی از شاهنامه حضور دارد. اژدها نماد وسوسه‌های شیطانی است و به‌خاطر همین، با خرد و اندیشه در جنگی همیشگی است. …
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
اژدها – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 25) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(