اژدهای چهار بال (دشت پارسوا 5)

66,000 تومان

کیانیک زمزمه کرد: «دیگه کوچک‌ترین شباهتی به ماندانای جنگل افسون‌شده نداری.» ماندانا پرسید: «این خوبه یا بد؟» کیانیک گفت:‌ «جادوگر بودن خیلی هم عالی و بدون نقص نیست. سعی نکن کاملا شبیه ما بشی.»..
داستان های فارسی،قرن14

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
اژدهای چهار بال (دشت پارسوا 5)
اژدهای چهار بال (دشت پارسوا 5)