اينگريد و گرگ

25,000 تومان

اینگرید نمی‌توانست در ِخروجی هزارتو را پیدا کند. فقط می‌توانست به عقب برگردد؛ به سویِ دری که از آن وارد شده بود و کناردر شمعی می‌سوخت… اینگرید برگشت؛ کورمال‌کورمال راهش را در تاریکی پیدا می‌کرد و نزدیک دیوار راه می‌رفت… راهرو انگار بلند و بلندتر می‌شد. اثری از در و شمع نبود… اینگرید واقعا گم شده بود…
داستانهای کودکان کانادایی،قرن20م

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

اينگريد و گرگ
اينگريد و گرگ

تموم شد :(