اولاد – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 21) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

اولاد مرزبان سرزمین دیوها بود.
او به همراه سربازانش در نزدیکی مرز زندگی می کرد و آدمهایی را که در ان نزدیکی بودند اسیر خودش کرده بود تا برایش خدمت کنند…
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
اولاد – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 21) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(