اهریمن – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 23) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

اهریمن در شاهنامه یک شیطان بزرگ است که در زمین زندگی می کند و با ایرانیان به خاطر کیش خداپرستیشان دشمنی دارد. دیوها، فرزندان اهریمن هستند و جادوگران بردگان او.
اولین بار در زمان کیومرث شاه، که اولین شاه جهان بود، اهریمن به زمین آدمیزادگان حمله کرد و ….
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
اهریمن – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 23) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(