انتقام جادوگر (آخرین شاگرد 1)

105,000 تومان

اگر توماس جادوگر را اشتباهی آزاد کند گرگوری پیر سال‌ها منطقه را از شر موجودات پلید نجات داده و حالا در زمان پیری باید جانشینی انتخاب کند. اما چه کسی؟ از بیست و نه شاگردش، بعضی شایستگی نداشتند و بعضی دیگر جان سالم به در نبردند….
داستانهای انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 5 سکه کسب می کنید
انتقام جادوگر
انتقام جادوگر (آخرین شاگرد 1)

105,000 تومان